C8:059a


(Baksida till folio 59)
Wrena sochn.

(Senare text upptill:)
Färdig Till nästa Thorsdag