C8:060


(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
    öfwer
Eckeby medh dess tillägor och
lägenheeter, som ähr belägit uty
Södermanneland Oppunda härad
Wrena Sochn Mätt Anno 1693 af
                        Petter Utter

Eckeby 1 hemman frälsse ähr bytt ifrån Konglig
Mayestätt och Cronan Anno 1670 af Sahlig Herr Axel
Vynbladh, och nu Possideras af
                                            och befinnes af
effter fölliande lägenheeter
    Nembligen

Åcker Eng                                                                                Tunnor    Lass
I.     Starck biörck leer iordh                     9 42/56
II.    Samma åcker iordh                           12 40/56
             Summa 21 26/56 Tunland
    Dett åhrliga uthsädet ähr                                                      10 41/56
    III. 7 21/56 tunnor kerr och hårdh wald ad 4 lass 29 ½
    IV. 5 tunnor sydwald                              ad 2 lass 10
    V. 10 42/56 tunnor kerrwald                  ad 1 lass 10 3/4
    VI. 3 21/56 tunnor kerrwald                  ad 3 lass 10 1/8
                       60 ½ lass                                                                   -       60 ½
    Ingen hage annat än skougen

    Hafwer sin egen skoug, men mycket
    lyten temmelig knaper fångskoug till
    wed och gierdsell, snäfwert mulbette,
    nötorfftigt fyskie ingen humblegård.

(Text på kartbilden, först runtom:)
Bettna sochn och Lenna ägor möter här
Jlenna skougs ägor tager emot här
Ekeby
Ekeby siön
Åckra ägor möter på denne sydan
Merk-siön
Skiennalla ägor

Sållattorp
odugelig
Små gran och tallskoug
mobacke med biörkskoug
Biörck-skoug
Biörckskoug

Scala Ullnarum