C8:063


(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
    öfwe[r]
Kråckwasken hwilcket ähr Crono och Cavallerie
augmet, medh des lägenheeter ähr och
belägit i Södermanneland Jönåckers
häradh Kyhla Sochn mätt Anno 1691 af
                    Petter Utter

    Notarum Explicatio

    Kråckwasken 1/4 cronohemman beståår
    af fölliande lägheeter
I. Sandh och lätiordh               1 7/56
II. Samma slags åcker iordh    1 29/56
        Summa 2 38/56
    Dett åhrliga uthsäde ähr                             1 18/56
III. 5 4/7 tunnor hårdhwald á 1    5 4/7                -            5 4/7

    Ingen hage, ingen humblegård
    intet fyskie

    Detta ähr belägit på Crono
    allmenningen, hwar på sin
    fong skoug nötorfftig, till
    wedh och gierdsell sampt
    timber till huusbygnat,
    snäfwert mulbette.

(Text på kartbilden:)
biörk-skoug
hårdh-wald
steenig mark odugelig
Kråckwasken

Mätte Scalan