C8:064b


(Rubrik:)
Geometrisk Delimeation
    öfwer
Crono gårdarne Kiersta med alla des
lägenheeter och till ägor sampt och
en hopper med afgierda hemman som
belägna ähro på des ägor så och torpare
hwilcka ähra belägna uty Söderman-
neland Jönåcker häradh och Biörcke-
wyck Sochn Mätt Anno 1691 af
                                    Petter Utter

    Notarum Explicatio

             {A. Munster skrifwarens Bostelle         1.
Kiärsta {B. Augment för Regiments Fälskern    1.
            {C. Fändrichs Bostelle                            1.
Desse hafwa tegskiffte både uty åcker och äng af
    lycka dehlar.
                                                                            A                  B                 C
                                                                           Åker   Eng    åker   äng    åker   Eng
I. Stack gran och biörck iordh 18 18/56
II. Samma slags åcker               17 29/56
III. äfwen lycka                           4 31/56
        Summa 40 : 22 :
    Fördehlningen                                              13 26/56  -    13 26/56  -    13 26/56
IV. gran och biörck iordh                                  2 12/56   -   
V. Samma iordh                                                1 15/56
VI. lycka åcker mon                                                               2 41/56
VII. samma slags iordh                                                           2 3/56
VIII. äfwen samma åcker                                                                            1 42/56
IX. samma ledes                                                                                          2 11/56
    X. 21 7/8 tunnor kerrwald  á 3 lass 65 3/8
    XI. 8 : tufwig sydwald        á 3        24
    XII. 10 : mager hårdh wald á 1/10    1 1/4
        Summa 90 5/8
    Fördehlningen                                                  -     30 1/6      -      30 1/6      -      30 1/6
(Klammer t.v. om XIII med text i marginalen:)
A. B. C. ihop lycka 8 tunnor  Wedboqvarn 4 tunnor allena

   }XIII. 11 3/4 tunnor tufwig hårdh wald
                                                á ½    5 6/7            -    1 2/3        -        1 2/3       -      1 2/3   
(Klammer runt XIV, XV, XVI, XVII
med text i marginalen:
)
Hällan
    {XIV. Lätt mylla                        - 28/56}      1 10/56
    {XV. samma slags iordh            - 38/56}
    {XVI. 6 ½ tunnor hårdhwald á 1                     -       6 ½
    {XVII.
    Een hage af biörck och granskoug
    snäfwert bette
           {XVIII. sand mylla och lätt iod - 27/56}                                                54/56
Motha {XVIIII. samma ledes                - 37/56}
           {XX. 6 ½ tunnor kerrwald á 2                                                                 -        13
Ramfos    {XXI. lätt iordh    - 30/56}
                 {XXII. lätt iordh   - 19/56}                                                              49/56        
    Summa af åcker och äng (A)18 7/56  38 1/6 (B) 18 14/56  31 5/6  (C) 19 14/52  44 5/6
    D.} tuene hagar till A af godt bette
    E.}
    F. hage till B. af godt bette.
    G. hage till C. godt bette.

(Text i högra spalten:)
    Desse gårdar hafwa ingen derra humblegårdh
    något fyskie, desse ähra af gierda hemman som föllier.
H. Torp ett Sätterje
J hergård Broo ett Sätterje
K. Grönker ett Sätterye
L. Laggarebol ähr ladugårdh
M. ½ Åå Crono
N. 1/4 Knouga Crono
O. ½ Dahl Crono
P. 1 Wedboqvarn Crono
Q. 1/4 Bergsmansbol Crono
R. 1/4 Hytta Crono
S. 1/4 Kulltorp Crono
T. 1/8 Skarp åcker } frälsehemman
V.  1/4 Enarstorp   }

    Oskattlagde torp
Hälla     }
Motha   } desse ligger till Byen
Ramfors}
Fubban Sållattorp
är ett Sållattorp

Desse gårdar hafwa sin egen skoug, hwarpå
ähr fang skoug till wed och gierdsell, intet timber
snäfwert mulbette och mycket knapt

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Dannbyholms skougs ägor möther här
Enaren Lacus
Mellingsiöön
Allmenningen mötter på denne sydan
Weddeby skoug tager här emot
Weddeby
Yngaren Lacus

(Text på vänstra kartdelen fram till första kartvecket:)
små biörck-skoug
granskoug små
hage
hage
hage
Torp
detta ähr till Weddeby
kerr-wald
Kiärsta
(Text i mitten, fram till andra vecket:)
Laggarbol
Grönkierr
Bergsmansbol
Torp
Broo
Åå
Knouga
gran skoug
tufwig sydh-wald
mager hårdh-wald
Wedboqvarn
Dahl
hårdhwald
Ramfos
Dene parcken ähr twistig af tall skoug små
Såldtorp
(Text högra delen av kartan:)
Fubban sållattorp
Hyttan
Enastorp
("kompassros":)
Öster
Söder
Wester
Norr

Kulltorp
tallskoug
Skärpåcker
Biörken Lacus
biörck och gran-skoug små
hårdh-wald
Hällan
små biörck-skoug
kerr wald
Motha

Mätte Scalan