C8:065


(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
    öfwer
Frälsehemmanet Kultorp
med des till ägor och lägenheeter
som ähr belägit uty Södermanneland
Jönåckers häradh och Biörckewyck Sochn
Mätt Anno 1694
                    Petter Utter

Kultorp 1 frälse hemman ähr förmedhlat till 1/4 hemman
uty alla des uth lagor och befinnes af fölliande lägenheeter.

Åker Eng                                                            Tunnor Lass
I. Dy iordh                               1 48/56
II. Samma slags åcker iordh    2 21/56
III. lycka iordh mon                 - 17/56
____________ 4 30/56 Tunnor
    Dett åhrliga uthsädet ähr                              2 15/56
    IV. 9 ½ tunnor kerrwaldh á 3 lass 28 ½                     28 ½

    A. En hage af biörck och wyde skoug , sampt och basteskoug
    B. hage af biörck och tallskoug till timber, mycket
    oduglig marck till bette beståår af berg och måsse,

    Detta ähr belägit på Crono Allmenningen, hwar
     på de niuta sin fång skoug till wedh och gierdsell
    sampt timber till huus bygnat, nötorfftigt
    muhlbette sampt nötorfftigt fyskie,
    humblegård till 50 stänger

(Text på kartbilden:)
Nääsnaren Lacus
Biörck och tall skoug till timber. ingen bettesmark
Biörck och wydeskoug
Bastskoug
Kultorp

Scala Ullnarum