C8:068


(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
    öfwer
Cronohemmanet Måhltorp med
dess till ägor och lägenheeter, som
ähr belägit uty Södermannelandh
Jönåckers häradh och Biörckwyck Sochn
Mätt Anno 1692 af
    Petter Utter

Måhltorp 1/4 Crono ähr updragit Konglig Mayestätt och
Cronan, af öfwerståthållaren gref Christopher Gyl-
lenstierna, som och nu af Konglig Mayestätt och Cronan
Possideras

Åker Eng                                                                    Tunnor  Lass
I. Dy och ahl iordh                             2 44/56
II. Samma slags iordh mon                2 8/56
        4 52/56 Tunnor
    Det åhrliga uthsädet ähr                                          2 26/56
    III. 7 32/56 tunnor kärwald
        och starr wald säncker ad 4 ½ lass 34 8/112
     IV. 1 36/56 kärrwald       ad 2 lass     3 12/56                     37 40/56

    Detta hemmanet ähr belägit på Juhlsta
    ägor hwarpå ähr knapt till fångskoug, som
    ähr wedh och gierdsell, intett timber, hafwer
     och ingen, intett fyskie, ingen humblegård,
    nötorfftigt mulbette.

(Text på kartbilden:)
Bäcketorp hägnar
Hults ägor
Skoug och uthmark mötter här
Hönnbäcks äng här
Måhltorp
Lilla Bocka hägnar
Skoug och uthmarck tager emot

Scalan inhåller 1000 alnar

(Senare text nere t.v.:)
Reviderad 1728