C8:070


(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
    öfwer
Crono hemmanet Vplandh och alla
dess till ägor och lägenheeter som ähr
belägit utj Södermannelandh
Jönåckers häradh och Biörckwyck sochn
Mätt Anno 1693 af
            Petter Utter

Vplandh ½ Crono hemman ähr anslagit Jnfan-
terie, med underskrefne lägenheeter,
    Nämbligen

åker Eng                                                                            Tunnor  Lass
I. Medelmåttig starck iordh            4 40/56
II. Samma iordh mon                     4 52/56
        Summa 9 36/56 Tunnland
    Dett åhrliga uthsädet ähr                                                4 46/56
    III. 14 tunnor hårdhwaldh med biörck-
        skoug                                             ad ½ lass 7
    IV. 3 7/56 tunnor kerr och hårdhwald ad 3 lass 9 3/8
    V. 2 tunnor kerr och hårdhwald          ad 1         2                       18 3/8
    A. En hage steenig mark

    Detta ähr afgierda uppå Walla
    ägor, hwar på ähr knaper fångskoug
    till wedh och gierdsell, intet timber
    inttet fyskie, humblegårdh om 25 stänger
    nötorfftig mulbette.

    Räntan effter Methoden
    åken ad 5 kornet                    9 : 24 : 22 1/5
    4 lass skatthoo ad % 24        3 -                    12 : 24 : 22 1/5

(Text på kartbilden:)
Skoug och uthmark mötter på denne sydan
Engs hängnar tager emot på denne sydan
Biörck-skoug
steenbacke
hage steenig
Upland
Swartsätters hängner

Scala Ullnarum