C8:072b


(Kartakt inskannad i två delar:)


(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Skoug och uthmark här
Dahls hängner tager emot här
Knouga hängnar
Skoug och uthmark möter här
Skarpåckers hängnar här
Bierkn Lacus

gran backe
Biörck-skoug och steenig mark
Biörckskoug och steenig marck
Wedbyqvarn
Qvarn

Scalan