C8_002

C9:Pärmens insida


År 1817 jemförd emot Registret och jordeboken uti
hvilken de vid revisionen gjorde anvisningar å denna
Bok är tecknade med 9.
                                   +
                                            Nils Gustaf Segerstedt