C9:Register

(Senare anteckningar med blyerts, som redovisas kursivt i registret,
består dels av en remsa senare klistrad i registrets vänstra kant,
dels av anteckningar i själva registret
)

(Remsa i kanten:)        (Register:)

                                Alfabetiskt Register öfver Boken I.9. Södermanland
Södermanland                                                                                 Folie
Bälinge 1688          Aflöt    Elghammar                                            19
d:o        d:o             Brevik                                                                12
d:o        d:o             Brokulla et Jårgåhla                                           18
                                Bresta    St. Öfr. Jerna                                        25
                                Bröta och Bröta utjord Söderäng  Grödinge    {52
                                                Öster Bröta                                       {53
                                                                                                          {57
                                Berga                                                d:o            55
                                Byrsta utjord och } m.m.                  d:o            56
                                Byrsta qvarn        }
Årdala s. 1687        Björnkulla                                                           62
                                Borg                                            St. Botkyrka    68
Bälinge s. 1688       Dahltorp                                                               7
Hölö s. 1691           Dahl och Uhrsvik                                                36
Malma 1693           Enboga med underlydande Slättåker, Enboga     3
                                       torp. Löfnäs, Högsjön och Rom
Bälinge 1688          Elghammarstorp et Aflöt                                    19
                                Ene                                    St. {Öfver Jerna        26
                                Ede                                         {Utö sn                 41
Årdala 1687            Eng och Gökshult                                               59
Bälinge 1688           Frööda                                                                16 
                                               (Saknades 1794)
               d:o            Forsbe.. (Afskrives enligt Kongliga Brefvet     45
                                                den 10 September 1853)                       
              d:o             Hundskälla och Bråfall                                        14
              d:o             Holmby och Skinnartorp                                     17
Spelvik 1691            Håckensta                                                            21
Trosa sn d:o            Hunga                                                                   35
Mellösa d:o             Holmsjön och Näs                                                6
Hölö 1693               Holsnäs                                                                 37                                
                                Hyttan                                  {Muskö sn                46
                                                                        St. {Grödinge                52
                                Husby med tvisteplats till Grödinge Prästgård    58
Årdala                                                                                                   58 a
                                Hästholmen                             {Botkyrka              66
                                Hundhamra                        St. { d:o                       67
                                Jurstad                                    {Ösmo sn                50
Hyllinge 1693         Kyrkbohl och Capellans gård                                 5
Malma    d:o           Lilla Nählen                                                            2
                                Löfsta                                 St. {Öfver Jerna sn      24
                                Lijåker                                    {Österhaninge sn    40
Gåsinge 1698         Ljunga                                                                     69
Åker sn 1685           Lida, Fårhäll, Brolöt, Stuguhagen                         71
                                Mörtö                                        {Nämndö sn         43
                                Mora                                    St. {Sorunda sn         48
                                Malmsjö                                   {Grödinge sn        54
Årdala 1687            Månö et Kallvik                                                     61

(Högra spalten, saknar senare anteckningar i vänster kant)

Nählen, lilla                            Malma sn                           2
Näs et Holmsjön                     Mellösa                              6
Nyqvarn                                {Turinge sn                          23
Nybble                Stockholm {Ytter Jerna sn                     27
Nederby                                {Utö sn                          }     44
Norrby                                                                        }
Norrketorp                            Årdala sn                              63
                                             Taxinge sn/
Norrkärret under Näsby, Skräddartorp et Rössjö              70
Ouglöt                                 } Bälinge sn                           10
Ormåker                             }                                              13
Rögsbohl                            Råby-Rönö sn                         20
Rogesta                              Tystberga sn                            22
                                           Malma sn
Snösva, Tollbacken, Brösland och Rompåsen                    4
Segersta och Skyle                              } Bälinge sn           11
Skratthälla och Skällsnäs och Draget  }                            15
Slättan                    Stockholms län {Ytter Jerna sn           28
Sund                                                {Turinge sn                 29
Söderby                                           { d:o                            31
Sandtorp                                          { d:o                            32
Skälby                                             { d:o                            34
Stymninge                                       {Österhanninge          39
Söderby                                           {                                  44
Stenvassa                                         {Utö sn                       44
Skjälf                                               {Ösmo sn                    49
Sanderby                            Årdala sn                                 64
Skäfve och Torp                Åker med Ärja                          72
Trompesta                        }Bälinge sn                                8
Tybble                             }                                                  9
Tifversta                          St. {Ornö sn                               42
Tuna                                     {Vesterhaninge sn                  47
Tufkärr                             Årdala sn                                   60
Underskog                       Utö                                             44
Westertorp                        Forssa sn                                   1
Wärnö                               Ornö sn                                     38
Walla                           St. {Brän[n]kyrka                           51
Wistaberg                        {Huddinge                                   65
Östersund                        {Turinge sn                                  30
Ählbolsta                         { d:o                                            33

Uprättadt 1842

(Text i nedre marginalen avskuren och oläslig)