C9:Försättsblad


År 1893, januari, är denna karte-
bok med ledning af förestående
register invänterad och fullständig befunnen
                            H. M. Kruuse