C9:001


(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
    öfwer
Westertorp hwilcket ähr Crono hemman
medh des till ägor och lägenheeter
som ähr belägit uty Söderman-
nelandh Willåttinge häradh och
Forssa sochn mät Anno 1691 af
                        Petter Utter

    Notarum Explicatio
                                                                                        Tunnor lass
A. Wästertorp 1/4 Crono hemman beståår
    af fölliande lägenheeter,
I. Leer och lätt iordh                          4 8/56
II. samma slags iordh mon                4 20/56
        Summa 8 28/56
    Det åhrliga uthsädet ähr                                                4 ½
III. 4 tunnor kerr och sancker wald ad 2    8
IV. 3 48/56 tunnor Sydh wald       ad 1 ½  5 11/14                    13 11/14

    Ingen betteshage, allenast B.
    Een lyten kalfhage, ingen
    humblegårdh, intet fiskie,

    Detta ähr afgierda på Sätter  
    ägor hwar på det sin fångskoug
    till wedh och gierdsel och huus
    timber effter nötorfften niuter
    så och mulbette men myc-
    ket snäfwert.

(Text på kartbilden:)
Kerr wald
kalfhage
Westertorp
Sydwald
små skoug

Scala Ullnarum