C9:005


(Kartakt inskannad i två delar:
C9:004 Del av text samt kartbild
C9:005 resterande text
)

L. Slättåcker 1/4 hemman
XXV. Medellmåttig starck iordh        3 12/56
XXVI. lycka åcker iordh                    4 24/56
XXVII. samma iordhmon                   1
        Summa 8 36/56 Tunnland
    Dett åhrliga uthsädet ähr                                                4 18/56
    XXVIII. 10 tunnor kerrwald     ad 3 lass 30
    XXIX. 7 ½ tunnorhårdh waldh ad ½ lass 3 3/4
    XXX. 4 35/56 tunnor kerrwald ad 2 lass 9 1/4  ____________       43
    M.N. Twenne hagar, ingen humblegård

O. Högsiön 1/4 hemman
XXXI. Biörck lerriordh                    2 41/56
XXXII. samma iordhmon                3 17/56
        Summa 6 2/56
    Dett åhrliga uthsädet                                                        3 1/56
    XXXIII. 23 42/56 tunnor kerrwald ad 1 1/19 lass 25 _________  25
    P. En hage tallskoug och steenig marck, ingen humblegård

    Räntan effter Methoden på Enebuga
    åckren ad 6 kornet                  27 : 27 : -
    55½ lass skatt höö ad 24 %    41 : 20 : -  
    Skoug                                       2 : 24 : -
    Mulbette                                  1 : 4 : -              73 : 11 : -

    Rom ad 4 kornett                    3 : 8 : 2 3/5
    2 ½ lass skatthöö ad 24 %       1 : 88 : -
    skoug                                        - : 16 : -            6 : 20 : 23 3/5

    Enbouga torp ad 6 kornett      16 : 24 : 15
    33 ½ skatthöö ad 16%             16 : 24 : -
    Skoug                                        1 : 20 : -          35 : 4 : 15

    Slättåcker ad 6 kornett            10 : 30 : -
    17 lass skatthöö ad 16:             8 : 16 : - 
    Skoug                                       1 : -      -          20 : 14 : -

    Högsiön ad 4 kornett                3 : 26 : 8
    7 ½ lass skatthöö ad 16 %        3 : 24 : -
    Skoug                                        - : 16 : -          8 : 2 : 8
                                                                    __________________ 142 : 20 : 1 3/5