C9:010


(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
öfwer frälsehemmanet
    Dahltorp
        uty
Sudermanneland
Rönö härad och Bällinge Sochn
Mätt Anno 1688 af
        Petter Utter

    Notarum Explicatio

A. Dahltorp 1 frälsse hemman ähr för-
    medlat till ½ uty alt.
B. Biörck lerr och sågiord        4.46                        4 tunnor 46 kannor
C. Biörck lerr och sågiord        2.52
D. täppan                                  - 26                         3 :          22 :
E. {1. Sydwald                 2 12/56 tunnor   4 ½
    {2. tufwig måsswald    7 17/28               7 3/4
F. tufwig hårdwald           2 15/28               4 ½       16 3/4 lass
G. Een litten bettes hage
    Detta hafwer till wed och gårdefång
    uppå oskiffter skoug, till nötorfften
    sampt nötorfftigt mulbette,
    så och fyskie ingen humblegård  

(Text på kartbilden:)
Skoug möter på denne sydan
Sydbo-fiähln
Dahltorp

Mätte Scalan