C9:013


(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
öfwer frälsebyen
    Tybble
som är belägen uti
Sudermanneland
Rönö Härad och Bällinge Sochn
Mätt Anno 1688 af
                Petter Utter

    Notarum Explicatio

A. Tybble 1 frälsse hemman ähr förmedlat till 1/4 uty alt
    dess lägenheeter som föllier
F. Leer iord med små steen            2. 51 11/19
H. leer iordh                                   -  39 3/19                  3 tunnor 34 14/19 kappar
G. {4. Leer iord med små steen    2. 34 10/19
     {5. Sand blandat leer iord        -  24 6/19                   3            2 16/19 kappar
J. {6. kerrwald bärande            11 ½ tunnor 10 7/8
    {7. tuvig sydwald                 4 ½                1 3/8        15 1/4 lass
L. Een bettes hage af snäfwert bette
    ingen humblegårdh, intett fyskie

B. Jbidem 1. frälse hemman ähr för medlat till 1/4 utj
    alt, des lägenheeter som föllier.
F. Leer iord med små steen            3. 22 16/19
H. leer iordh                                   -  45 13/19                 4 tunnor 12 10/19 kappar
G. {4. leer iord med små steen      3. 2 18/19
     {5. Sand iord                            -  28 7/14     
M. Een täppa för sig allena ler iord  - 49                          4 :           24 6/19  
J. {6. kärrwald bärande 11 ½ tunnor 12 5/8
    {7. tufwig sydwald    3 17/28        3 ½
K. tufwig hårdh wald    4 ½              1 5/8                        17 3/8 lass

(Text i högra spalten:)
L. Een hage af säfwert1 bette, ingen humblegård
    intett fyskie.
C. Jbidem 1 frälsse hemman ähr förmedlat till
    ½ uty alt, desse trenne gårdar liggia uty
    teg skiffte både åcker och äng så och en hage
    till hoppa, A. hafwer 3 stänger B. 3 ½ stång C. 3 stänger.
F. Leer iord med små steen        2. 51 11/19
H. leer iord                                 -  39 3/19                        3 tunnor 34 14/19 kappar
G. {4. leer iord med små steen   2. 34 10/19
     {5. Sand blandat leer iord      -  24 6/19                       3 :          2 16/19
J. {6. kärr wald bärande        11 ½ tunnor 10 7/8
    {7. tufwig sydwald            3 17/28         3
K. tufwig hårdh wald             4 ½             1 3/8                15 1/4 lass
L. Een hage af snäfwert bette, ingen humblegård
    intet fyskie

D. Jbidem 1 frälsse hemman ähr för medlat till 1/4 dett
    hafwer sin åcker det ena åhret uty E. hiele och
    i ängarna tegskiffte D. 1. stång E. 3 stänger hage tillhoppa.
N. leer iord                            3. 3
O. leer iord                            1. 7.                                     4 tunnor  10 kappar
P. Starck leer iord                  2. 19.                                   2              19
Q. {8. kerrwald                    7 27/28 tunnor 8
     {9. hårdh wald                5 9/28               2 5/8
R. {10. Mager hårdwald      4 5/7                1 3/16
    {11. Syde wald                6 1/4                4 11/16            16 ½ lass
S. Een hage snäfwert bette , intet fyskie ingen
     humblegård.

E. 1 helt frälsse hemman ligger som sagdt ähr med
     D. uty ängarna i tegskiffte, så oich en hage i hoop.
V. kommer till Sunby effter åhn

    Dessa gårdar hafwa sin fång skoug till wed
    och gårdefång nötorfftigt, det ähr ingen wisser
    Bohlby. Nötorfftigt mulbete. Oskattlagde
    torp i Tybble by
X. Oskatlagdt torp hafwer trenne små täppor
    ingen äng.
X. }
Y.  } leriord, alla tre täppor räcknas för 1. 4                1 tunnor 4 kappar
12. }
Z. } hafwer twenne täppor
1.  } bäggie täppor                20 ½                                    -         20 ½
2. hafwer och (överstruket ord) /en/ täppa
3. Uty denna täppa                - 21                                     -          21
    Desse torp ligger by till stoort hinder.

(Text på kartbilden:)
Oppeby hängnar här intill
Trompesta hägnar här
Ouglöt hägnar möter på denne sydan
Tybble
Måstena hägnar
Holmby hägnar

Scalan inhåller 1000 alnar
____________________
1) Fel för snäwert