C9:014

(Rubrik:)
Geometrisk
Affrytningh
Oppå frelse hemmanen
Ouglööt
belägit utj
Sudermanneland
Rönö Härad och Bällinge sochn
Mätt Anno 1688 af
                        Petter Utter

    Notarum Explicatio

A. Ouglööt 2 frälsse hemman ähr förmedlat
     till 1 helt uty alt dess legenheeter som
    föllier.
C. starck leer iord                    10. 22 3/4                      10 tunnor 22 3/4 kappar
D. leer iord med små steen       5. 47 3/4
E. leer iord                                2. 3 ½                             7             51 1/4
F. {1. Sydewald                        8 4/7 tunnor 19 1/8
    {2. hårdwald                         6 1/4            14 1/16
G. tufwig syd och mosswald    19 1/8            28 ½         61 11/26  lass 
H. Een hage af berg och steenig mark
    intett fyskie. Ny lagdder humblegård om 40 stänger
    60 qvadrat alner.

B. Jbidem 1 frälsse hemman ähr förmedlat till
    1/4 uty alt, desse bäggie ligga uty tegskiffte
    både i åcker och äng, A. 3 stänger B. 1 stång så och
    en hage till hoppa.
C. Starck leer iord                        3. 26 1/4                       3 tunnor 26 1/4 kappar
D. leer iord med små steen          1. 53 1/4
E. Leer iord                                  -  38 ½                          2            35 3/4
F. {1. Sydwald                            8 4/7 tunnor  6 3/8
    {2. hårdwald                           6 1/4             4 11/26
G. Tufwig syd och mossewald  19 1/8            9 ½            20 9/16 lass
H. Een hage af berg och stenig mark
    intett fyskie, Ny lagdder humblegård om 20 stänger
    30 qvadrat alnar, desse hemman hafwa sin nötorfft
    af wed och gårdefång på skougen, intett
    timber, nötorfftigt mulbette.

(Text på kartbilden:)
Tybble hägnar möter här
Skoug och uthmark här
Ouglööt
Grinda hägnar här

Scala inhåller 950 alnar