C9:017


(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
öfwer frälsehemmanen
Brewyk
    uty
Sudermanneland
Rönö Härad och Bällinge sochn
Mätt Anno 1688 af
        Petter Utter

    Notarum Explicatio

A. Brewyk 1 frälsse hemman ähr förmedlat
    till ½, men uty ressor och dagswercken till
    herrgården ingen förmedling.
B. Leer och lätiord med sten           2. 53                2 tunnor 53 kappar
C. leer och lätiord med småsteen    2. 20                2 :           20 :
D. Sydwald            8 15/28 tunnor 21 3/8              21 3/8 lass   
E. Een hage af berg och steen, ingen humblegård

F. Jbidem 1 frälsse hemman ähr och förmed-
    lat till ½, men ressor och dagswercken
    till herrgården et helt hemman
G. leer och let iord med steen         3. 38                3 tunnor 38 kappar
H. Swart mylla                                2. -
J. lätt iord                                        1. 48                3 :           48 :
K. {1 Slät sydwald   7 1/4 tunnor 14 1/4
     {2 }hård wald        2 53/56        3
     {3 }
L. {4 }hård wald        12                12                    29 1/4 lass
    {5 }
    {6 }
    {7 }    
    ingen hage, ingen humblegård,
    Desse gårdar taga sin fångskoug både
    till wed gierdsel och timber på Ny-
    nääs ägor, godt mullbette, godt fyskie
    sampt strommings fyskie med skiöt-
    tar uty Salt siöön.

    Desse ähra och Råå och Röör under
    Nynääs gårdh.

(Text på kartbilden:)
Troobo fiähln
Nynääs hägnar
Brewyk
Skoug och uthmark här
Brewyk
Haffsiön

Scalan inhåller 1000 alnar