C9:018


(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
oppo frälsse hemmanet
    Ormåcker
        uty
Sudermanneland
Ronö Härad och Bällinge Sochn
Mätt Anno 1688 af
                    Petter Utter

    Notarum Explicatio

A. Ormåcker 1 frälsse hemman ähr för-
    medlat till ½ uty alla uthlagor, men ähr
    der hoos mycket betungat med dagswerken
B. Starck leer iord                        4. 7
C. Sååg och leer iord                    - 27                        4 tunnor 34 kappar
D. Starck leeriord                        4. 18                        4 :          18 :och
E {1 kerr och måssewald    15 1/4 tunnor 22 7/8
    {2 } Mager hårdwald        6 1/4            12 ½           35 3/8 lass 
    {3 }      
F. Een hage af godt bette.
G. Een hage af godt bette.

    Detta häfdar till nötorfften af wed
    och gierdsell sampt småt timber
    till ladugårds huus uty skougen
    Nötorfftig mulbette, intett
    fyskie.
    Humblegård om 80 stänger
    och 120 qvadrat alnar.

(Text på kartbilden:)
Lästringe sochn här
Skoug möter här
Ormåker
Trampesta hägnar här

Scalan inhåller 1200 alnar