C9:019


(Rubrik:)
Geometrisk
Afrytningh
öfwer frälsse hemmanen
Hundshälla och Bråfall
    uty
Sudermanneland
Rönö Härad och Bällinge sochn
Mätt Anno 1688 af
                            Petter Utter

    Notarum Explicatio

A. Hundshälla 1 fälsse1 hemman ähr förmedlat
    till ½, men ressor och dagswercken som
    ett helt hemman
B. {1 dyy iord                                       - 7
     {2 Medelmåttig starck leer iord    3. 19        3 tunnor 26 kappar
C. {3 Medelmåttig starck leer iord    3. 21
    {4 } dyy iord                                  - 29          3 :          50 :
    {5 }   
D. {6 kerrwald             4 27/28 tunnor 19 6/7
    {7 Tufwig hårdwald    3 1/4             9 3/4      29 17/28 lass
E. Een hage af berg och steen
F. hage af godt bette, ingen humblegård
    Een dehl af ängen ähr lagdder till Ny-
    nääs äng.

G. Bråfall 1. frälsse hemman ähr förmedlat
     till ½, ressor och dagswercken som et helt
H. Leer och såg iord                    3. 13                3 tunnor 13 kappar
J. {8 God leer iord                       1. 53
    {9 Swart mylla                        1. 23                3 :            20 :
K. {11 kerrwald           10 tunnor 25
     {12 hård wald          6/7          7/8                  25 7/8 lass

    ingen hage, ey heller humblegård
    Desse ähra Råå och Röör under Nynääs, och
    skougen häfdas till wed och gårdefång effter
    nötorfften, här är in bohl by, nötorfftigt
    mulbette, sampt fyskie i Troobofiähln.

(Text på övre kaartbilden:)
Skyttorp hägnar här
Skoug och uthmark
Hundshälla
Nynääs hägnar

(Text till nedre kartbilden:)
Skoug och uthmark möter här
Bråfall
Sååg

Mätte scalan
______________________________
1) Fel för frälsse