C9:020


(Kartakt inskannad i två delar:
C9:020: en uppvikt flik utan text döljer text och karta
C9:021 här kan text och kartbild ses i sin helhet
)