C9:022


(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
oppå frelse hemmanen
    Frööda
       uty
Sudermanneland
Rönö Härad och Bällinge Sochn
Mätt Anno 1688 af
            Petter Utter

    Notarum Explicatio

A. Fröda 1 frälsse hemman ähr förmed-
    lat till ½ i alla uthlagor, men
    ressor och dagswercken till herrgården
    som ett heelt hemman
B. {1 dyy iord                            2. 14
    {2 Sandiord                            - 24                2 tunnor 38 kappar
C. Leer iord god åcker              2. 25          
D. leer iord                                -  20                2 :          45
E. Slätt sydwald      7 19/28 tunnor 30 5/7
N. Tufwig hårdwald      4/7             2               32 5/7 lass

    Det säges att en stoor dehl af åker
    och äng ähr tagen ifrån Byen och
    lagdder under Nynääs gårdh.
F. Een hage tagen af engen, berg och steen
G. Een hage till Byen, berg och steen,
    ingen humblegård.

H. Jbidem 1 frälsse hemman ähr förmed-
    lat till ½, men ressor och dags-
    wercken som et heelt hemman
J. Medelmåttig starck iord     2. 32               2 tunnor 32 kappar
K. Leeriord godh åcker          3. 14               3             14 kappar
L. Sydwald    8 1/14 tunnor 32 4/7               32 4/7 lass
M. Een hage af berg och steen
    Ny lagdder humblegård om 60 stänger
    90 qvadrat alnar

    Desse hemman häfdas effter nötorfften
    uty skougen till wed och gårde-
    fång, ingen timber skoug nö-
    torfftigt mulbette, sampt
    fyskie med noot uty Troobo-
    fiähln, Desse beggie ähra och
    Råå och Röör under Nynääs.

(Text på kartbilden:)
Nynääs hägnar möter här
Skoug och uthmark tager emot här
Frööda
Frööda

Mätte Scalan