C9:023


(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
öfwer frälse hemmanen
Skinnartorp och Holmby
    uty
Sudermanneland
Rönö Härad och Bällinge sochn
Mätt Anno 1688 af
                    Petter Utter

    Notarum Explicatio

A. Skinnartorp 1 frälsse hemman ähr för-
    medlat ½ uty alt, des lägenheeter,
B. {1 Medelmåttig starck iord            4. 9
    {2 dyiord                                         1. 11
C. täppan sandiord                               -  42            6 tunnor 6 kappar
D. {3 Medel måttig starck iord           4. 46
     {4 dyy iord                                     1. 40
E. Medelmåttig starck iord                  -  30             7 :          4 :
F. Tufwig hård och sydwald 6 2/7 tunnor 4
G. {5 Slätt sydwald              3 6/7            7 
     {6 Tufwig hård wald       3 19/26        3 ½
H. tufwig sydwald                2                  6             20 ½ lass
J. Een bettes hage snäfwert, humblegård
    om 24 kuppor, fyskie med not uty
    Sundhälla fiähln

K. Holmby 1 frälsse hemman ähr för-
    medlat till ½ uty alt.
L. {7 Medelmåttig starck iord            1. 4
    {8 dyy iord                                      - 45
    {9} biörck leer och såg iord           2. 25             4 tunnor18 kappar
    {10}
M. {11} Medelmåttig starck iord       3. 8
     {12}
     {13 dyy iord                                   2. -                5 :         8 :
N. tufwig sydwald      12 13/28 tunnor 20
    teg skiffte med Måsteena af lycka dehl
O. Mager hård wald    6 3/7            3 ½
P. kerrwald                  2 25/28        6                       29 ½ lass 
Q. hage af knapt bette, fyskie i Sundhälla
    fiähln som Skinnartorp, ingen humblegård

    Desse hemman hafwa sin nötorfft af
    skoug till wed och gårdhefång, sampt
    nötorfftigt Mulbete, på skougen,
    ähr ingen wisser bohlby.

(Text på kartbilden:)
Skylle hägnar här
Skoug och uthmark möter här
Skinnartorp
Tybble hägnar här
Holmby
Sundhälla Fiähln
Sybo Fiählen

Mätte Scalan