C9:024

(Rubrik:)
Geometrisk
Affrytningh
oppå frelse hemmanen
Brokulla och Fårgåhla
    uty
Sudermanneland
Rönö Härad och Bällinge sochn
Mätt Anno 1688 af
                    Petter Utter

    Notarum Explicatio

A. Brokulla 1 frälsse hemman ähr förmed-
    lat till ½ des lägenheeter.
B. {1 Starck leer iord                        3. 17
     {2 Sandblandat leeriord               1   -                  4 tunnor 17 kappar 
C. Starck leer iord god åcker            3. 54                 3 :          54
D. Sydwald god bärande  3 25/28 tunnor 15 4/7     
E. {3 Syd och måssewald  3 27/28           10
    {4 hårdwald bärande     1 13/28             5
    effter fölliande ängteg skiffte med Får-
    gåhla af lycka dehl
F. {5 Syd och måsse wald 2 ½ tunnor 2 7/8
    {6 hård wald                 23/28           3/8                33 23/28 lass
G. Een hage af berg och steen
H. Een kalfhage; ingen humblegård.

J. Fårgåhla 1 frälsse hemman ähr förmedlat
    till ½ uty alt.
K. Biörck och sååg iord                3 -                    3 tunnor
L. {7 God leer iord                       1. 37
     {8 Såg och leeriord                 1. 41                 3 :        22 : kappar
M. Tufwig hårdwald   3. 47/56 tunnor 4
N. Tufwig hårdwald    5 1/7            6 3/4
    ähn en i hoop Brokulla af lycka dehl.
F. {5 Syd och måsse wald 2 ½        2 7/8
    {6 hård wald                 - 23/28    3/8              14 lass

O. Een hage, af berg och stenig mark ingen humblegår
    Wty skougen häfda the till nötorfften
    wed och gårdefång, ingen timberståk
    knapt mulbette, fyskie med nott
    uty Sundhälla fiähln

(Text på vänstra kartbilden:)
Skoug och uthmark här
Oppeby
Salthälla hägnar möter här
Brokulla

(Högra kartbilden:)
Salthälla hägnar möter
Sundhälla Fiähln

Mätte Scalan