C9:025


(Rubrik nere t.v.:)

Geometrisk
Delineation
oppå frälsse hemmanen
Elghammarstorp och Aflööth
    uty
Sudermanneland
Rönö Härad och Bällinge Sochn
Mätt Anno 1688 af
                    Petter Utter

    Notarum Explicatio

A. Elghammars torp 1 frälsse hemman ähr för-
    medlat till 1/4 ressor och dagswercken som
    et halfft
B. {1 Starck leer iord                2. 9
    {2 biörck leer                        1. 23                    3 tunnor 32 kappar
C. Starck leer iord                    2. 23
D. Täppan                                -    39                    3  :           6 :
E. {3 Sydwald bärande    6 19/28 tunnor 20
    {4 hårdwald                1 11/56            1 ½        21 ½ lass
F. Een hage steenig knapt bette

G. Aflööt ½ frälsse hemman ähr förmed-
    lat till 1/4 med ressor och dagswercken till
    herrgården ingen förmedling.
H. leeriord med små steen            2. 12                  2 tunnor 19 kappar
J. god leer iord                             3. 43                   3 :           43
K. Tufwig hård wald    5 41/56 tunnor 7 3/4        
    denne för sig allenna, den effterfölliande
    tegskiffte, Aflööt hafwer 9 stänger Lööfhagen 3 stänger
L. {5 Tufwig hårdwald  5 9/14 tunnor 4 1/8
    {6 Slät sydwald         2 15/28           3 3/4          15 5/8 lass
M. Een hage af godt bette

    Desse hemman häfda uty skougen till nötorfften
    wed och gårde fång, effter det ähr ingen
    bolhby, ingen timberskoug. Nötorfftigt
    mulbette, intett fyskie, ingen humblegård

(Text på vänstra kartbilden:)
Skoug möter på denne sydan
Aflööth
Måstena äng
Segersta hägnar

(Text högra kartbilden:)
Elghammas hägnar möta        på denne sydan
Skoug här
Elghammarstorp
Oppeby hägnar här

Mätte Scalan