C9:026


(Rubrik:
Geometrisk Delineation
)
Rögsbohl Cronohemman 1/4 medh des till
ägor och lägenheeter, ähr och belägit
uty Södermannelandh Rönö häradh
och Råby Sochn Mätt Anno 1694 af
                            Petter Utter

    Notarum Explicatio
                                                                                    Tunnor Lass
I. Sandh och lätt iordh                  1 38/56
II. Samma slags åcker iordh         2 12/56
        Summa 4 Tunnor
    Det åhrliga uthse1 ähr                                                2
III. 2 40/56 tunnor kerr och mark ad ½    1 5/14
IV. 2 tunnor sydwald                    ad 2      4    __________    5 5/14

    Een liten hage af föga bette
    ingen humblegård
    intet fyskie
    Detta ähr af gierda på Ryggesta
    ägor hwar uppå ähr nötorfftig
    fång skoug sampt timber
    till huus bygnat så och
    nötorfftigt mulbette.

(Text på kartbilden:)
Kerrwald
moomarck med små tallskoug
hage
Rögsbohl

Sydwald

Scala Ulnarum

(Text i vänstra marginalen:)
Råby Sochn 20
____________________
1) Fel för uthsädhe