C9:027


(Uppvikt flik som delvis döljer karta och text.
Se C9:028
)

I 9.
Spelewyk Sochn 27