C9:033


(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
    öfwer
Bresta frälsse hemman med des till-
ägor, som ähr belägit uty Söder-
manneland Öcknebo häradh och
Öfwer Jerna Sochn Mätt Anno 1694
af
Petter Utter

Bresta 1 frälsse hemman som Possideras af
Herr Lars Flemming, med fölliande
lägenheeter

åckr Eng                                                                         Tunnor   Lass
I. Leer och såg iordh            9 32/56
II. lycka åcker iordh             7 24/56
III. äfwen åcker iord            2 8/56
VI. samma iordmon             2 44/56
        Summa 21 52/56 Tunnland
    Det åhrliga uthsädet ähr                                            10 54/56
    V. 9 5/7 tunnor Tufwig sydwald ad 3 lass 29 4/7
    VI. 1 2/7 tunnor sydwald           ad 3 lass 3 6/7 
    VII 9 tunnor kerrwald               ad 1 ½ lass 13 ½ 
            46 ½ lass                                                                          46 ½  

    En hage med berg och steenig marck
    Detta ähr af gierda på Moora  
    ägor hwar på det sin fång skoug
    effter nötorfften niuter till
    wed och gierdsell sampt timber till
    huus bygnat, nötorfftigt muhlbete,
    intet fyskie, humblegård ingen

(Text på kartbilden:)
Moora hänhnar här
Prästegårdhs hängnar här
steenig mark
Bresta
Nyqvarn
Backsta hängnar tager emot
steenbacke
Ene hängnar tager emot här

Scala Ulnarum