C9:034


Reviderad in Junio 1738 vide memorial om Lovisins byte.
Numero 1 innehåller 22 tunnor
            4    -    -       5 5/7 tunnor
            5    -    -       8 tunnor
            7    -    -       10 1/4 tunnor
            10    -    -     1 tunna 21 kappar
            18    -    -     3 ½
            19     -    -    2 ½
            20     -    -    1 tunna 30 kappar
            23     -    -    1 tunna 21 kappar  
            25    -    -     8 1/8