C9:039


(Kartakt inskannad i två delar
C9:039 Text Notarum Explicatio
C9:040 Kartbild
)

Södermanland Öknebo härad

    Notarum Explicatio

    Sundh 1 ½ hemman vthan öhrtahl, af hwilka 1 Crone
    och ½ frälsse, nu tillsammans lagdha och brukas för             Åcker        Engh
    Sättery, Herr Assessoren Abraham Cronströms                  Tunland    Winter lass
                                                                                                                       höö                                                                                     
A. Åckeren beståår af godh leerjordh till                                   24
B. Engarna en dehl starr och fräcken, sampt en deehl
    hårdhwall till                                                                                            15 ½
C. Oprögde ängiar af starrbotten till                                                            31           
                                                                    Summa                    24            46 ½

    Muhlbeete finnes genom desse rögningar wara mäst
    intaget, så att beetsmarcken är mycket knap, ingen beets-
    hage vtan mest bergh och sandhåsar, moste altså mest
    hafwa sitt muhlbeete på Kumbla skogen, nödhtorfftigh
    skogh är wähl elliest till dhenne Byy till wedhebrandh
    och giärdsle sampt annan tarff : doch ingen timber-
    skogh, godt fiske i Mählaren och Lilla Turringe siön.
    Höra och 4 stycken Torpare som deehls äre belägne på
    Sunds eller Sundsöhrs ägor och dehls på Kumbla
    ägor nembligen 1. Herrlöthen Anders Mattsson såår
    åhrligen 1/4 Tunnor Eng 1 Winterlass. 2. Wäthala Lars Johansson
    vptagit af ängen, såhr åhrligen 3/4 Tunnor Engh 2 ½ Winterlass.
    3. Råsslöths Torpet eller Stoorkiöket, Erich Torbiörsson
    såår åhrligen 1 Tunnor Engh 3 Winterlass. 4. Lillkiöket Johan
    Jönsson, får åhrligen 1/4 Tunnor och Engh 1 Winterlass

        Grannarna
    Kommer altså Cronegårdhen 1 hemman till åhrligit uthsäde     8        31
    och frälsse gårdhen ½ hemman åhrligitt vthsädhe                     4        15 ½
                                                                     Summa                     12        46 ½
D. En Trägårdh i åthskillige qwarteer anlagdh med apaller,
    Päron, Plommon och kyrsbärs trän.
E. En humblegårdh om 300 kupor
F. En kohlgårdh om 1 tunlandh
G. En lyten Rudhe dam

(Text nere i högra kanten:)
Turringe Sochn 29