C9:040


(Kartakt inskannad i två delar
C9:039 Text Notarum Explicatio
C9:040 Kartbild
)

(Överskriften syns även på denna inskanning:)
Södermanland Öknebo härad

(Rubrik:)
Geometrisk Charta wthaf Sundh uthi Turringe Sochn Ditto häradh

(Text på kartbilden:)
Steensätra ägor mötha
hund udden
Sunds Wyken
Tall och gran skogh
Hund Engen
Stoor kiärre
Sundhs gårdh
Härrlöötskiärre Rögdt till koohaga
Lagarbyggn-ing??
Ryan
Öster Sunds ägor mötha
Kumbla ägor mötha
kal hagen
Sunds gambla odhal engh
Tall och gran skogh
Nya Stockholms wägen
gambla Stockholms wägen
Berga engh
Berga ägor mötha

Geometrice affattatt in Octobris
Anno 1687 af
        Petter Arosander

Scala Ulnarum