C9:042


(Kartakt inskannad i två delar:
C9:042 text Notarum Explicatio
C9:043 Kartbild
)

(Rubrik:)
Geometrisk Charta wtaf söderby uthi Turringe Sochn Ditto häradh
        i Södermanland Öknebo härad1

    Notarum Explicatio
                                                                                                 Åker        Engh
                                                                                               Tunlandh  Winterlass       
    Söderby beståår af 1 ½ hemman af hwilka 1 skatte och
    ½ Crone wthan öhrtahl
A. Åkeren beståår öfwer alt af lerjordh något mullblanda,
    in alles till                                                                            40
B. Ängiarna, skogsängiar af starr till                                                        26
C. Skogh är till dhenne by godh tarfskogh till gårdsfångh och
    weedebranh; men intet synnerigit timberskogh,
    sampt en beetshage till hwardera hemmanet,
    godt muhlbete och fiske i siön Yngen som ligger
    1/4 myhl från gårdhen.
D. En humblegårdh till hwardera gårdhen om 40 Cupor.

    Grannarna
1. Per Larsson ½ Crone Herr Assessoren Abraham
    Cronströms, fåår åhrligen                                                    9 1/11        12 1/4
2. Matts Grelsson } Skatte 1 Herr Assessoren Abraham
    Erich Nilsson   } Cronströms fåår åhrligen                        10 10/11     13 3/4
                                                                                Summa    20               26

NotaBene Liggia på dhenne Bys ägor 3:ne Torp nembligen
1. Stenkulla hustru Margeta Hansdotter, vtsädhe åhrligen ½ Tunna Engh 2 lass
2. Ängstorpet Johan får åhrligen 1/4 Tunna och Engh ½ Winterlass
3. Ängen Per Andersson får åhrligen 1 Tunna och Engh 2 Winter Lass

(För kartbild och dess text, se inskanning C9_048)

_______________________
1) Denna rad troligen senare tillfogad.
Obs att man då skriver att Söderby tillhör
en annan härad