C9:043


(Kartakt inskannad i två delar:
C9:042 text Notarum Explicatio
C9:043 Kartbild
)

(Rubrik:)
Geometrisk Charta wtaf Söderby uthi Turringe Sochn Ditto häradh
        i Södermanland Öknebo härad1

(Text på kartbilden:)
Mährsta Ägor mötha
Söderby
Bångsta vthjordh
Skiählby eller Prästegårds Ägor mötha
denne Linia continuerar till Yngen
denne linea continuerar 1/4 Mihl nedh till Siön Yngen

Geometrice affattatt Jn Octobris
    Anno 1687
        aff
Petter Arosander

Scala Ulnarum

_____________________
1) Denna rad troligen senare tillfogad, varvid även häradet
    har ändrats