C9:044


(Kartakt inskannad i två delar:
C9:044 En uppvikt flik döljer nedre delen av texten
C9:045 Kartbild och karttext
)

(På fliken en svag blyertstext, senare skriven:)
Stockholms Län, Öknebo Härad, Turinge
Socken