C9:048


(Kartakt inskannad i två delar:
C9:047 baksidan av kartan med text Notarum Explicatio
C9:048 Kartbild
och karttext)

(Något senare text i övre marginalen:)
Södermanland Öknebo härad

(Rubrik:)
Geometrisk Charta vthaf Skiählby uthi Turringe sochn och ditto häradh

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Prästegårds Skiählby1 och Währsta egor mötha
Währsta egor mötha
Siön Lillmörsnan
Åhnsta egor mötha på denne sydhan om Lillmörsnan
Åhrby egor mötha
Åhrby
Prästängs wachtarens stuga
Skiählby ängh här nedhan för landswägen och till Åhrby
Möhrby egor mötha
Ströppsta egor mötha

kalftäppa
kalftäppa
Engh
ängh
ängh
Skiählby
ängh
Ängh
måsse
måsse

Geometrice affattatt Jn Octobris
Anno 1687
    aff
Petter Arosander

_____________________
1) Har man försökt sudda ut ett Skiählby som inte skulle stå där?