C9:050


(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
        öfwer
Dahl och Vhrwyck hwilcka ähra Crono,
medh alla dess lägenheeter till ägor
ähre och belägne uty Södermanne-
landh Hölbo häradh och Hölö Sochn
Mätt Anno 1691 af
                            Petter Utter

    Notarum Explicatio
                                                                                     Tunnor lass
A. Vhrwyck 1/8 Crono hemman beståår af fölliande
    lägenheeter
I. Sandh och sågiordh                4
II. samma slags iordh mon        9
III. lyck iordh                            1 10/56
IV. äfwen lycka iordh                - 46/56
            Summa 9 Tunnor
    Det åhrlige uthsäde ähr                                             4 ½

V. 8 1/4 tunnor kerrwald ad 2    16 ½
VI. 13 : sydwald             ad ½     6 ½
VII. 1 tunnor kerrwald   ad 2      2  ___________________  25
    ingen hage, fyskie nötorfftigt
    humblegård till 22 kuppor

B. Dahl 1/8 Crono hemman hafwer desse folliande
    till ägor
VIII. Lerr och lät iordh            3
IX. samma slags iordh mon     3
        6 tunnor
    Det åhrliga uthsäde ähr                                             3

X. 3 tunnor hårdh wald     ad 1    3
XI. 5 tunnor kerrwald       ad 3    15                                    18
   
    C Een hage af berg och stenig mark,
    humblegård till 50 kuppor, fyskie nötorfftigt

    Desse hemman ähra belägne på
    Lyda ägor hwar på de hafwa sin fång
    skoug till nötorfften, så och
    godt mulbette.

(Text på kartbilden:)
Lång-siöön
kerrwald
Uhrwyk
syd-wald
kerr-wald

Lång-siöön
Dahl
hage af berg och steenig mark
hårdh wald

Scala ulnarum

(Text i nedre, vänstra marginalen:)
Hölö Sochn 36