C9:051


(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
    öfwer
Augmentet Holssnääs medh dess tillägor och
lägenheeetr som ähr belägit uty Södermanne-
landh Höllöbo häradh och Höllö Sochn mätt
in Februario Anno 1693        af
                                        Petter Utter  

Holsnääs ½ Augment till Lyda Rusthåll dess
till ägor som effter föllier

åker Eng                                                                     Tunnor Lass
I. Starck biörk och eekeiordh högländt    3 44/56
II. Samma slags iordhmon                       5 12/56
III. lycka åcker iordh                                   52/56
IV. Starck lerra                                            24/56
V. samma slags iordh                                  16/56
VI. lycka iordh mon                                    44/56
         Summa 11 24/56 Tunnor
    Dett åhrliga uthsädet ähr                                        5 40/56
    VII. 11 9/14 tunnor hårdhwald medh
            små biörckskoug           ad 1 lass 11 9/14
    VIII. 7 3/14 tunnor kerrwaldh säncker
                                              ad 3 ½ lass 25 3/14  ______    36 6/7
    A. En hage medh små biörckskoug godt bette
    B. hage mästa dehln berg och momarck,
    C. En holme af berg och skarp marck,
    Detta ähr afgierda på den twistiga Platzen
    emellan Bråå och Lyda, hwar på finnes nötorfftig
    fångskoug till wedh och gierdsell, inttet timber,
    nötorfftigt mulbette, fyskie et kattisse stånd
    6 sommar notwarp medh abor och mört och
    gieddor knapt, Ryss humblegård nylig lagder.

(Text på kartbilden:)
Holsnääsholmen
Långh-siöön
Holsnääs

Scalan inhåller 1000 alnar