C9:058


(Kartakt inskannad i tre delar:
C9:057 Uppvikt flik som döljer kartakt C9:058
C9:058 Text

C9:059 Kartbild och rubrik)

(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
    öfwer
Sätteryet Ede, medh des tillägor
hängner som ähr belägit på
Vthöön uty Södermanneland
Sotholms häradh och Österhaninge
Sochn Mätt Anno 1694 af
                                    Petter Utter

(Text på kartbilden:)
Ede
Hafn-siön
Engsholmen

Scala Ulnarum