C9:060

(Kartakt inskannad i tre delar:
C9:060 Flik av baksidan uppvikt som döljer text och kartbild
C9:061 Uppvikt flik med text
C9:062 Kartbild och rubrik
)