C9:062


(Kartakt inskannad i tre delar:
C9:060 Flik av baksidan uppvikt som döljer text och kartbild
C9:061 Uppvikt flik med text
C9:062 Kartbild och rubrik
)

(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
    öfwer
Mörtöö ½ frälsse hemman hwilcket ähr
belägit på en öö uty Siöön, som
ähr uty Södermannelandh
Sotholms häradh och Osterhaninge
Sochn Mätt Anno 1694 af
                                    Petter Utter

(Text på kartbilden:)
Hussarn
Röörgrund
Hafh-siöön
gran och tallskoug
gran och tall-skoug medh småt timber
Träsket
Mörtöö
Hästöön
gran och tallskoug
Bunsöön

Scala Ulnarum