C9:066


(Kartakt inskannad i två delar:
C9:065 Baksida med text
C9:066 Kartbild och rubrik
)

(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
    öfwer
Hyttan på Musköön medh des tillägor som ähr belä-
git uti Södermanne landh Sotholms häradh och
Westerhaninge Sochn, Matt Anno 1694 af
                                                        Petter Utter

(Text på kartbilden:)
Elgholmen
Träsket
Hyttan
granskoug med berg
Hafs- siöön
gran och tallskoug och bergig mark

Scala Ulnarum