C9:069

(Kartakt inskannad i två delar:
C9:069 uppvikt baksida utan text, där ängarna nummer
    X, XI, XII visas
C9:070 Rubrik, text och kartbild
)