C9:072


(Kartakt inskannad i två delar:
C9:072 Kartbild och rubrik
C9:073 Text Notarum Explicatio
)

(Rubrik:)
Sotholms häradh Bränkyrkia Sochn och
    Walla
Uthi Swartlösa häradh
effter Jordeboken1

(Text på kartbilden:)
Åhrsta ägor mötha på denne sydan
Ösberga ägor mötha på denne sydan
Hägersta ägor mötha på denne sydan

Walla

Scala ulnarum

Lars Hoffstedt

Bränkyrkia Sochn 51

______________________
1) De två sista raderna är skrivna i efterhand