C9:073


(Kartakt inskannad i två delar:
C9:072 Kartbild och rubrik
C9:073 Text Notarum Explicatio
)

    Notarum Explicatio
                                                                                Tunnor Cappar Åhrligit  Sommar
    Walla betåår af  1/4 hemman                                                        uthsäde   lass
A. Åker dhet ena åhret leer och sandblanda jordh    5  24
B. dhet andra åhret samma slags jordhmån               5  21
    blifwer åhrligit uthsädhe                                                               5  22½
C. höö i dhet ena giärdet på lindorna då dhet är i sädhe                                    2
D. ängen af små starrwall till                                                                             7

    Jngen skogh uthan slätt muhlbete på dhe
    skallota backarna mellan stadhen och Walla
    som dock mest uthbetes af stadsboskapen.
    Kring om dhess uthmarck, weet ingen någon
    skildnat effter som den af så ringa wärde är.