C9:074


Geometrisk
Delineation
    öfwer
Brööta uthiordh som ähr frälsse
med des till ägor, som ähr be-
lägit utj Södermanneland
Swart löössa häradh och Grödinge
Sochn Mätt Anno 1694 af
                            Petter Utter

Brööta uthiordh beståår uty ett 1/4 hemman
Haga benempt och Possideras af Herr Axel
Flemming med fölliande lägenheeter.

Åkr Eng                                                                        Tunnor Lass
I. Sandh och lätt iordh        2 44/56
II. äfwen iordh mon           2 32/56
            5 Tunnland
III. samma slags åcker iord nylig upgiordh    - 48/56
IV. Nylig upgiord och hafwer intet burit        3
            3 48/56 Tunnland
    __________ 8 48/56 Tunnland
    Dett åhrliga uthsädet                                                 4 24/56

    V. 13 3/7 tunnor kerrwaldh ad 2 lass 26 6/7
                26 6/7 lass                                                                   26 6/7
   
    Detta ähr belägit på Brööts ägor,
    hwar på det niuter sin fångskoug
    till wed gierdsell, nötorfftigt
    muhlbette, intet fyskie, ingen
    humblegård.

(Text på kartbilden:)
Bröta utjord eller Haga

Scala Ulnarum

(Text i vänstra marginalen, nedtill:)
Grödinge Sochn 52.