C9:081

(Kartakt i flera delar:
C9:081 Text, delvis samma som C9:083 och redovisas där
C9:082 Text Notarum Explicatio, del 1
C9:083 Text del 2,
fortsättning från C9:083
C9:084 Kartbild
)

(Texten dold av flik, redovisas under C9:082)