C9:084

(Kartakt i flera delar:
C9:081 Text, delvis samma som C9:083 och redovisas där
C9:082 Text Notarum Explicatio, del 1
C9:083 Text del 2,
fortsättning från C9:083
C9:084 Kartbild
)

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Wrringe egor mötha på dhenne sydan
NotaBene
Allmenningen möther
Löftorpet
Lundby egor mötha
Wästerby egor mötha
Grind siöön
Dhetta hage hörnet är inständt
af Weste Brötha borna på Öster Brötha egor
Wester Brötha egor mötha här

Beets hage
Hummeltorpet
Engh

Öster Brötha
Söder Engh
Engh
oduglig täppa
Beets haga
Beets haga
Beets haga
Haga
Engh
Bodha
haga
Engh
Roghdahl
Engh
Herr-Enghen
Engh

Runsteen
kiärr

Scala Ulnarum
Afmätt jn Junio Anno 1687
    aff
Petter Arosander
                    ManuPropria