C9:085


(Kartakt inskannad i flera delar:
C9:085
Rubrik, resten av kartan döljs av invikta flikar
C9:086 Kartbild och text Notarum Explicatio
C9:087 Resten av texten
)

(Rubrik:)
Geometrisk Charta vthaf Huusby vthi Grödinge Sochn Swartlösa härad