C9:088

(Stämpel och svårläst text)
FYRA ORE SOLFVERMYNT