C9:092


(Text från tinget i Lerbro, Oppunda härad inskannad i flera delar
C9:089 till C9:093
)

(C9:091 och C9:092 är samma sida som skannats två gånger.
C9:091 innehåller helt och hållet samma text
som denna sida, men där har stämpelpapperet vikts
ihop, så att namnen t.v. är lättare att läsa:
)

Johan Bysing
Anders Helandh
Jon Larsson
härast domare
Erik Larsson
Jon Giötesson
Ante Jönsson (Pärsson)