C9:098


(Rubrik:)
Geometrisk Afrytning oppå frälsehemmanen Norcketorp och Räfsnäs
uti Sörmanland, Årdala Sochn

    Notarum Explicatio

Norcketorp frälsehemman    1. hafwer
                {Vtsäde det ena åhret
                {uthi                            B.    3 3/4 tunneland
                {det andra åhret uthi   C.    5 3/8 tunneland
Åker ok  {Skougjord af lera med sta[r]klera, och en
                {dehl lätlenda.
                {Jtem een täppa         D.    1 3/4 tunlandh
                {ähr eke och biörckejord, grund och my-
                {ket swykeligh.

                {Hyllängen af måse och blaadwald        16.
                {Hemängen af syde och hårdwald          25.
Ängiar     {Uthänger i skougen ofwan för Sågare-   
                {torpet belägne mycket suncke och
                {beswärlig att bärga berächnes till
                {högst 14 ad 15 lass, är                           13
                                             Vthi sommarlass        54

Skoug och mulbete, med Stäringe oskifftat, för uthan en
hage med timber och fångskoug
uthi, temmelig god och nödtorfftig
Nödtorfftigt fiskie uthi Vhrn, med
noot och miärdlägen, etcetera
En lyten humblegård om 50 stänger

Räfsnääs frälsehemman 1/4

Åker    {det ena åhret uthi E.    2 3/4 tunneland
            {det andra uthi      F.     3 ½ tunneland

            {G: Jnnehåller Måsewald    11 lass
Äng     {H. Sydwald                         4
            {J. Kerrwald                         3   
                            Summan är          18 lass

Skoug och mulebete med Stäringe
oskifftat, inbygt och något trångt.
Fiske i Vhrn nödtorfftigt.
En lyten humblegård, om några
stänger.

Således mät ransakat och befun-
nit, det betygas med ägen
hands underskrifft. Datum Bö-
nestad den 30 july Anno 1687
                        Erich Agnery

(Text på kartbilden:)
Hyllängen
Vhrn Lacus
Norcketorps hage
hage
Norcketorp
Hemengen
Båtwyken
Räfsnääs hage    
   
Skala Ylnarum